تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

برخی مواقع پس از عمل جراحی بینی ، دربعضی از نقاط بینی ورم و فیبروز ایجاد می شود که میزان آن از حد طبیعی بیشتر است . با تزریق کورتن بعد از جراحی بینی در قسمت های یاد شده ، موجب می گردد تا حجم تورم سریعاً کاسته شود و فرایند فیبروز متوقف شود . امکان دارد تا نیاز باشد […]

چسب توصیه شده پس از عمل بینی

چسب توصیه شده پس از عمل بینی

چسب توصیه شده پس از عمل بینی : افراد برای راضی شدن از ظاهر بینی و رفع اختلالات آن جراحی بینی انجام می دهند.اغلب پس از عمل جراحی بینی به مراقبتهای پس از عمل نیاز است. در صورت بی توجهی به این مراقبت ها و عدم انجام درست مراقبت ها در بهبودی کامل  فرد ممکن است مشکلاتی پیش آید.بعد از […]

نکات مهم استفاده از عینک بعد از جراحی بینی چیست؟

نکات مهم استفاده از عینک بعد از جراحی بینی چیست؟

استفاده از عینک بعد از جراحی بینی تا مدتی پس از آن ، ممنوع است . در صورتی که استفاده از عینک ضرورت دارد ، تنها در مواقع لزوم و آن هم برای مدت زمان کوتاهی مجاز به استفاده از عینک می باشید . دراین شرایط نیز ، توصیه می شود تا عینک را به وسیله یک […]

سوال؟ چه افرادی نمی توانند جراحی بینی فانتزی انجام دهند ؟

سوال؟ چه افرادی نمی توانند جراحی بینی فانتزی انجام دهند ؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال ؟ جراحی بینی فانتزی چیست؟ ویژگی های بینی فانتزی کدام هستند؟

سوال ؟ جراحی بینی فانتزی چیست؟  ویژگی های بینی فانتزی کدام هستند؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال ؟ چه زمانی برای انجام جراحی ترمیمی بینی مناسب می باشد ؟

سوال ؟ چه زمانی برای انجام جراحی ترمیمی بینی مناسب می باشد ؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال؟ چه اقداماتی بعد از جراحی زیبایی بینی باید انجام داد؟

سوال؟ چه اقداماتی بعد از جراحی زیبایی بینی باید انجام داد؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال؟ چه افرادی برای جراحی زیبایی بینی مراجعه می کنند؟

سوال؟ چه افرادی برای جراحی زیبایی بینی مراجعه می کنند؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال ؟ جراحی زیبایی بینی به روش باز چه مزایایی دارد؟

سوال ؟ جراحی زیبایی بینی به روش باز چه مزایایی دارد؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]

سوال ؟ جراحی زیبای بینی به روش بسته چه مزایایی دارد؟

سوال ؟ جراحی زیبای بینی به روش بسته چه مزایایی دارد؟

همه ی افرادی  که قصد انجام جراحی بینی را دارند قبل از انجام جراحی دارای سوالاتی هستند که برای همه یکسان می باشد، یعنی یک سوال متداولی، که همه این سوال برایشان پیش می آید و به دنبال جواب درستی برای سولات متداول خود هستند. در این مقاله و چند مقاله بعدی به بررسی و […]