لیفت صورت چیست و چگونه انجام می شود؟؟

لیفت صورت چیست و چگونه انجام می شود؟؟

از گذشته های دور غلبه بر پیری و زیبا بودن در پیری مهم بوده است. در سال ۱۹۰۱ نخستین کتاب جراحی زیبایی صورت توسط دکتر میلر نوشته شد و اولین تکنیک های جراحی کشیدن پوست توسط جراحان المانی ابداع شد. این تکنیک ها از دهه ۱۹۶۰ به علت افرایش درآمد مردم در آمریکا باب شد. […]