۱۰ تیر ۱۳۹۸

کلیات جراحی بینی های استخوانی؟

کلیات جراحی بینی های استخوانی؟

جراحی بینی های استخوانی هم می تواند به(کلیات جراحی بینی های استخوانی؟) وسیله بی حسی موضعی و هم بیهوشی عمومی انجام شود.روش های مختلفی برای کاهش پهنای استخوان بینی وجود دارد که رایج ترین آن بریدن استخوان های جانبی و هل دادن به سمت داخل به وسیله جراحی بسته است.

۱-پهن بودن استخوان بینی:

پهن بودن پل بینی از نمای روبرو یکی از مشخص ترین عیوب بینی است. این مشکل به علت عرض بیش از حد یا ضخیم بودن استخوان بینی ایجاد می شود.

۲-کج بودن استخوان بینی:

یکی از مشکل ترین چیزها در طول جراحی بینی، صاف کردن بینی کج می باشد.(کلیات جراحی بینی های استخوانی؟) عوامل زیادی وجود دارد که این نوع جراحی را چالش برانگیز می کند.

۳-استئوتومی چگونه انجام می شود؟

از یک ابزار پزشکی به نام استئوتوم استفاده می شود تا بتوان به وسیله آن برش های کنترل شده ای در استخوان بینی ایجاد کرد.

و هدف از ایجاد این برش ها نیز این است که تحرک کافی برای جابجایی استخوان به وجود بیاید.

استئوتومی برای باریک کردن استخوان بینی اغلب پس از برطرف کردن قوز بینی انجام می شود.

حتی اگر پل بینی قبل از جراحی پهن به نظر نرسد. و این نشان می دهد که پهن بودن استخوان بینی ممکن است

پس از برداشتن قوز بینی نمایان شود و قبل از آن مشخص نباشد.

این همچنین به جراح اجازه می دهد که پهنای پل بینی را که تخت شده است اصلاح کند.

۴-احتمال موفقیت در جراحی بینی استخوانی چقدر است؟

احتمال موفقیت در جراحی بینی استخوانی، بیشتر به مشکلات واقعی موجود در بینی بستگی دارد.

بعضی از مطالعات نشان داده است که برای مشکلاتی مانند انحراف بینی،

حدود ۳۰ درصد احتمال برگشت وجود دارد.

البته این نیز بیشتر می تواند به تکنیک های استفاده شده، سطح مهارت و میزان تجربه ی جراح شما بستگی داشته باشد.

بهترین کاری که شما می توانید انجام دهید این است که یک جلسه مشاوره با یک یا چند جراح متخصص ترتیب دهید

و بازخوردهایی از یک جراح حرفه ای بگیرید.

نسبت به وعده ها و قول های خیلی بالا بدگمان باشید و سعی کنید

چند جسله مشاوره ترتیب دهید و نظرات مختلف را با هم مقایسه کنید.