۲۴ اسفند ۱۳۹۶

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

نحوه خوابیدن پس از جراحی بینی

🔻یکی دیگر از سوالاتی که پس از جراحی بینی بسیار پرسیده می شود این است که” تا چه زمانی باید به پشت بخوابم” یا ” از چه زمانی می توانم به بغل بخوابم یا زیر سرم را صاف کنم” و سوالاتی از این جنس.

بسیاری از بیماران عادت به خوابیدن در موقعیت خاصی دارند و این محدودیت ایجاد شده کلافه شان می کند و به دنبال تایید جراح برای برگشتن به وضعیت قبل از عمل شان هستند.

در اینجا این موضوع را از دو منظر با هم مرور می کنیم:
۱) در مورد بالا بردن سر پس از عمل: تقریبا” همه جراحان موافقند که در ۲هفته اول پس از جراحی بینی که سرتان را بالاتر از سطح قلب تان نگه دارید که معمولا” معادل ۲تا ۳ بالش در زمان خوابیدن می باشدکه این اقدام باعث تسریع درکاهش ورم بینی و صورت می شود.

۲) اما در مورد خوابیدن به پشت (طاقباز) یا به پهلوها : دلیل توصیه به خوابیدن به پشت پس از عمل جراحی بینی ، معمولا” ترس و نگرانی از آسیب رساندن و جابجا شدن استخوانهای بینی در اثر چرخیدن های ناخودآگاه بیمار در زمان خواب است .

با اینکه جابجایی استخوان های بینی ناشی از چرخیدن حین خوابیدن بندرت گزارش شده است ، ولی بنظر منطقی می رسد که در:
۱ تا ۲هفته اول پس از عمل، بیمار مستقیم به پشت بخوابد

و برای پرهیز از گردش به طرفین در حین خواب چند بالش در ۲ طرفش قرار دهد تا با جوش خوردن نسبی استخوانها همان احتمال کم آسیب هم از بین رفته باشد.